Διακόσμηση  καταστήματος  Εστίασης

σε συνεργασία με την” Topos workshop”