Θεσσαλονίκης 189
118 52 Αθήνα
Τηλέφωνο/ Fax:    210 3469210
Κινητό: 6972 052923 – 6984222277
e-mail: [email protected]

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9:00-14:30, 18:00-20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ – TETAΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:00-15:00