Τα τμήματα βιτρώ λειτουργούν Τρίτη-Τετάρτη, 17:30 – 20:30

Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στις ανάγκες σας και μάθετε:

  • Τεχνική Tiffany (Ενδεικτικά 9μηνη παρακολούθηση, 6 ώρες/εβδομαδα)
  • Παραδοσιακή Τεχνική μολύβδοβεργας (Ενδεικτικά 2μηνη παρακολούθηση, 6 ώρες/εβδομάδα)

Κατά τη διάρκεια των τμημάτων διδάσκονται:

  • Κατασκευή δισδιάστατου αντικείμενου πχ. ρολόι, καθρέπτης
  • Κατασκευή τρίσδιάστατου αντικείμενου πχ. μολυβοθήκη, δοχείο, γλαστράκι
  • Κατασκευή επιφάνειας
  • Κατασκευή φωτιστικού