μια μικρή …προσπάθεια αντιγραφής της φύσης .

fusing (μορφοποίηση & χρωματισμός επίπεδου γυαλιού)
αντίγραφο φύλλου μπανανιάς σε κεραμικό καλούπι κατασκευής μου