Δεν χρειάζεται να δεις ολόκληρη τη σκάλα
απλά να κάνεις το πρώτο βήμα ……
Και μετά ο ουρανός είναι το όριο…..»

 
Σύνθεση από : fusing glass, ronde glass, μικρογλυπτό
Έργο του δημιουργού : Γούση Δημήτρη
 
Για να απονεμηθεί σε έναν φίλο που ανεβαίνει συνεχώς … Συγχαρητήρια